Nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người được cấp quyền sử dụng đất phải trả cho Nhà nước. Vậy nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không? Hay người sử dụng đất ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ dẫn đến hệ quả pháp lý như thế nào, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Tiền sử dụng đất là gì?

Trong khoản 19 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định, giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Trong Điều 3 Luật đất đai 2013, cụ thể ỡ khoản 21 cũng ghi rõ tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và được cho phép quyền chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được Nhà nước cấp và công nhận quyền sử dụng đất.

no tien su dung dat co bi tinh lai khong

Ngoài ra, bạn cần biết rằng Nhà nước sẽ quy định tiền sử dụng đất dựa trên những tiêu chí như: diện tích đất, mục đích sử dụng đất, giá đất và theo từng trường hợp cụ thể.

Thời hạn nộp và nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Theo quy định, người sử dụng đất tiền sử dụng đất theo Thông báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trong trường hợp, không trả luôn trong một lần thì có thể trả trước 50% tổng số tiền sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày. Và tiến hành nộp 50% số tiền còn lại trong vòng 60 ngày tiếp đến theo Thông báo.

no tien su dung dat co bi tinh lai khong

Quá thời hạn 90 ngày quy định mà pháp luật cho phép nêu trên, người sử dụng đất vẫn chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp thêm tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp đủ theo các mức quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, người nộp tiền sử dụng đất chậm so với thời hạn quy định (thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan Thuế) thì xử lý nộp đủ số tiền còn thiếu và đóng thêm tiền chậm nộp. Tiền nộp chậm tính theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền nộp chậm khi số ngày chậm nộp không quá 90 ngày. Trong trường hợp chậm nộp quá thời gian 90 ngày thì tính theo số lũy tiến 0,07%/ngày cho tổng số tiền còn lại chậm nộp. Tuy nhiên, trong trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì bạn không cần phải nộp thêm khoản nộp chậm nữa.

Vậy khi ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

  • ghi nợ tiền sử dụng đất là gì?

Ghi nợ tiền sử dụng đất là một chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân khó khăn có thể giảm bớt gánh nặng hay áp lực về tài chính khi phải trả tiền sử dụng đất ở một khoản quá cao trong thời gian ngắn. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng hình thức ghi nợ tiền sử dụng đất để có thể trả theo hạn mức nhỏ hơn trong thời hạn quy định nhất định.

Đối tượng được hỗ trợ chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có công với cách mạng, cá nhân có sổ hộ nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được công nhận thì sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất. Với thời hạn ghi nợ là 05 năm kể từ ngày có quyết định giao quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước.

  • Ghi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không?

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, trường hợp người sử dụng đất làm đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì sẽ được ghi nợ trong thời hạn tối đa là 5 năm. Nếu sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết số tiền sử dụng đất ghi nợ trước đó thì buộc phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cụ thể, số tiền này sẽ được tính theo công thức: Tiền sử dụng đất phải nộp bằng tiền sử dụng đất còn nợ chia cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp quyền sử dụng đất. Sau đó nhân với số tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm quá hạn trả nợ (theo Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ- CP của Bộ Tài chính).

Kết luận, như vậy căn cứ vào các quy định trên của pháp luật, trong trường hợp bạn không xin ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng nợ, chậm nộp so với thời gian đã quy định thì phải đóng thêm tiền chậm nộp. Ngược lại trong trường hợp bạn đã xin ghi nợ tiền sử dụng đất để thanh toán dần trong thời hạn 5 năm. Nhưng vẫn chưa thanh toán xong khi hết thời hạn 5 năm thì sẽ không bị tính bất kỳ khoản lãi suất nào. Tuy nhiên, số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp, sẽ được tính lại theo công thức dựa theo giá đất tại thời điểm quá hạn trả nợ nêu trên. Hy vọng những kiến thức pháp luật vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về câu hỏi nợ tiền sử dụng đất có bị tính lãi không nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *