Chính sách bảo mật thông tin

chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

1 – Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ người dùng?

 • Thông tin về đường truyền Internet
 • Một số thông tin cá nhân cơ bản (tên, email, số điện thoại liên hệ, …)

2 – Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào? 

 • Sử dụng hệ thống tự động
 • Sử dụng cookies
 • Người dùng tự nguyện cung cấp các thông tin cá nhân
 • Người dùng điền vào các biểu mẫu xuất hiện trên website
 • Người dùng để lại bình luận trên website

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào mục đích gì?

 • Xem xét chỉnh sửa và cải thiện website
 • Phân tích hành vi người dùng trên website
 • Cập nhật tin tức và các chính sách cho người dùng
 • Ngăn chặn các hành động spam trên website
 • Xử lý các phản ánh của người dùng
 • Giúp người dùng sử dụng website một cách dễ dàng hơn